Pasen

KerkjaarCyclus: C

Intredelied:
405 Christus is verrezen
406 Kondig het aan: de Heer is verrezen
407 In eigen kracht verrezen
440 Tussen waken, tussen dromen
Antwoordpsalm:
P161 Pasen - ABC
Alleluia-vers:
3e Alleluia — Christus, ons Paaslam
3f Alleluia — Verheugt u allen
4b Alleluia — Ik ben de verrijzenis
Bij de bereiding van de gaven:
416 Nu moet gij allen vrolijk zijn
445 Zingen zal dit huis
446 Om Christus die verrezen is
Communiezang:
415 Looft God de Heer
424 Lof zij God in de hoogste troon
426 De Heer is waarlijk opgestaan
441 Kom, laat ons Christus loven
Slotlied:
406 Kondig het aan: de Heer is verrezen
Gregoriaans:
53 Kyriale I
83 Victimae pascali laudes


Inhoudelijk aansluitend bij de tweede lezing: ZJ 83 Victimae pascali laudes

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing: ZJ 440 Tussen waken, tussen dromen

Wij beginnen dit grootste feest van het jaar met vreugdevolle paasliederen als Christus is verrezen (405) of In eigen kracht verrezen (407). Men zal ervoor zorgen dat heel de gemeenschap tenminste het alleluia-refrein van deze intredezang meezingt.

Psalm 118 is vanouds dé paaspalm. Vandaag en volgende zondag ontleent de antwoordpsalm er verzen uit. Als refrein hierbij past P 161. Men kan ook een bewerking van de psalm zingen, met de nummers 413 Dit is de dag of 518 Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen. Van dit laatste lied kan men best de eerste, zesde, achtste en negende strofen zingen.

Vandaag volgt na de tweede lezing een sequentia. Zingt Jubilate bevat de gregoriaanse versie onder nummer 83 Victimae pascali laudes.

Het alleluia-vers vraagt in de paastijd bijzondere aandacht. Voor deze zondag sluit 3e Christus, ons Paaslam het dichtst aan bij de tekst uit het lectionarium. Een andere mogelijkheid is ook 3f Verheugt u allen. Beide versies kunnen enkele zondagen herhaald worden, om de eenheid van de paastijd te onderstrepen.

De feestelijkheid van deze hoogdag kan verder uitgedrukt worden door het zingen van de prefatie, het instellingsverhaal en de doxologie (zie 15a tot 15c).

Na de communie kan de paasboodschap zingend worden vertolkt in verschillende liederen: 415 Looft de Heer, 424 Lof zij God in de hoogste troon, 426 De Heer is waarlijk opgestaan, of 441 Kom, laat ons Christus loven.

Bij de zending en het slot past heel goed lied 406 Kondig het aan: de Heer is verrezen, zeg aan de wereld dat Jezus leeft.