Kondig het aan: de Heer is verrezen


t. en m.: Paul Schollaert (° 1940)

Toelichting
Een mooie melodie die de Paasboodschap op een sterke wijze naar voor brengt. “Kondig het aan” is een zendingslied voor de Paastijd. In het lied wordt de theologische betekenis van de verrijzenis ontvouwd: in de eerste strofe herkennen we duidelijk de boodschap van het Johannesevangelie waar Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het lied heeft een plechtig karakter en iedere strofe eindigt met de uitroep van Emmaüsgangers: Hij leeft.
Paul Schollaert liet zich inspireren door de benadering van de verrijzenis door E. Schillebeeckx in ‘Jezus, het verhaal van een levende’ (1973): Johannes geeft vooral duidelijk te kennen dat een eventueel ‘leeg graf’ nooit een bewijs kan vormen voor de verrijzenis. Niet het lege graf maar de verschijningsverhalen herinneren aan de verrijzenis die Jezus had aangekondigd. Verrijzenisgeloof ontstond vanuit de getuigenis van mensen, die vanuit de verstrooiing kwam tot de verzameling (bv. Emmaüsgangers) en op een zeker moment zijn gaan roepen: Hij leeft! (zie slotregel van elke strofe). Strofe 1: Jo. 14,6: Ik ben de weg, de waarheid en het leven
Strofe 2 en 3: menselijke bemoediging van Pasen tot Pinksteren; zendingslied voor de paastijd, in strofe 2 verwijzingen naar de zaligsprekingen van Mt.
De structuur van de melodie: A(ab) B(a’c) C(de)
De inzet van b gaat een terts hoger bij de inzet van c
De inzet van b krijgt een spiegelbeeld bij de inzet van d
(Ignace Thevelein)

Koorbewerking
Download een SATB-koorzetting
Download een SB-koorzetting
Een meerstemmige zetting van dit lied is te vinden in het Geestelijk liedboek van de lage landen

Achtergronden:
Liedbespreking van Luk Vanlanduyt & Jan Vansteenwegen

Beluisteren    
Terug naar overzicht