6e zondag van de paastijd

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
422 Kondigt het jubelend aan
502 Verkondig alle mensen
Antwoordpsalm:
P85 6e zondag van de paastijd - A
Alleluia-vers:
4j Alleluia — Maak ons hart ontvankelijk, Heer
Bij de bereiding van de gaven:
404 Juicht Jahweh toe
415 Looft God de Heer
443 Christus is uit de dood verrezen
Communiezang:
420 Aan wat op aarde leeft
Slotlied:
733 Wij zijn de druppels van één stroom
Gregoriaans:
53 Kyriale I


Geïnspireerd op de inhoud van het gregoriaanse Vocem Jucunditatis van deze zondag, zingen we als intredezang 422: Kondigt het jubelend aan, laat het de windstreken horen… God heeft ons wedergeboren.

Antwoordpsalm 66 zingt ook van blijdschap omwille van het succes van Filippus’ optreden in Samaria: “Daarover ontstond grote vreugde in die stad” (Hnd 8, 8). De blijde boodschap verspreidt zich van stad tot stad. Daarom klinkt de oproep in het keervers: Jubelt voor God, alle landen der aarde (P 85). Het alleluiavers sluit zoals altijd aan bij het daaropvolgende evangelie. Van Jezus’ toezegging dat een Helper zal komen, kan een gebed worden gemaakt: Christus, zend ons ... de volheid van uw heilige Geest (405, strofe 6). Een ander vers dat de komst van de Geest al aankondigt is 4j: Maak ons hart ontvankelijk, Heer, opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen. Het is de Geest die ons de woorden van de Heer doet verstaan.

Voor de communiezang stellen wij als eerste mogelijkheid een typische communiezang voor de paastijd voor: Aan wat op aarde leeft (420). De band tussen evangelie en communie wordt hier zeer mooi uitgedrukt: Aan wat op aarde leeft, geeft Gij hetzelfde brood en wie er U om smeekt, wordt met uw Geest gedoopt. Juist in de communie wordt de gekruisigde Heer voedsel voor het leven (zie tweede strofe) en door te communiceren worden wij, die verstrooid waren, bijeengevoegd (zie derde strofe) in de eenheid van de heilige Geest.

Een gelijkaardige beweging van “verzameling” is te vinden in het lied 733 Wij zijn de druppels van één stroom. Het drukt goed uit wat Gods liefde in ons aan positiefs bewerkt: vertrouwen, vreugde, geduld, dienstbaarheid. Dit lied past qua toon en karakter als slotlied.