Wij zijn de druppels van één stroom


t.: Adeleyd / m.: Frank Grypdonck (1938-2020)

Toelichting
De grondgedachte van dit lied is: de Geest bewerkt eensgezindheid onder christenen. Het is alsof de dichteres tussen de regels aan de zanger vraagt: is er wel voldoende eensgezindheid, zachte en vriendelijke kracht, vrede en goedheid in onze tijd om een kerk op te bouwen? Al de goede kwaliteiten van liefde, geduld, vriendelijkheid, ... zijn echter niet zomaar het werk van mensen, integendeel: ze zijn één voor één teken van God. In het lied valt dit op omdat ‘Gij’ het is die het menselijke beweegt naar eenheid (I,3-4) en omdat het ‘uw’ stem, zachte en vriendelijke kracht, ‘uw’ vrede is die opbouwen toelaat. De 3e strofe is dan ook een rechtstreeks gebed naar God toe: het is aan Hem om ons bijeen te houden en in ons zijn eigen werk te voltooien.
(Ignace Thevelein)

Orgelbewerking
Orgelbewerking van Jan Coeck

Achtergronden
Liedbespreking van Luk Vanlanduyt & Jan Vansteenwegen

Beluisteren    
Terug naar overzicht