Verkondig alle mensen


t.: Henk Jongerius (° 1941) / m.: Duitse volksmelodie

Oproep tot verkondiging – zendingslied
De 6° strofe verwijst naar Pasen: oorspronkelijk een lied voor de Paastijd (?) maar de rijke inhoud laat toe om het heel het kerkelijk jaar te gebruiken. Strofen 1-2: wij zijn mensen van God – voor iedereen klinkt een woord van bevrijding en van vrede
In elke strofe is er een contrast: voor wie zoeken is er een weg, voor wie blind is gaat er een licht op, voor wie sterven is er Pasen.
Strofen 1,5,6 en 8 spreken over vrede; vredeslied
In het "Bijvoegsel bij Zingt Jubilate (1992)" werd deze tekst op een melodie van Louis Bourgeois geplaatst uit het Geneefs psalter. Henk Jongerius vond dit geen geslaagd huwelijk. Hij gebruikte voor zijn tekst oorspronkelijk een melodie van Vulpius (die wij kennen met de tekst ‘Roept God een mens tot leven’). Later koos hij deze Duitse volksmelodie die meer bazuint en bij het thema van verkondigen past. (Ignace Thevelein)

Beluisteren    
Terug naar overzicht