2e zondag van de paastijd

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
406 Kondig het aan: de Heer is verrezen
415 Looft God de Heer
416 Nu moet gij allen vrolijk zijn
Antwoordpsalm:
P156 2e zondag van de paastijd - A
Alleluia-vers:
3f Alleluia — Verheugt u allen
Bij de bereiding van de gaven:
413 Dit is de dag
443 Christus is uit de dood verrezen
Communiezang:
405 Christus is verrezen
Slotlied:
442 Staat op en weest niet bang
Gregoriaans:
53 Kyriale I


Deze zondag vormt eigenlijk een feestelijk orgelpunt van de paasweek. Naast de intredezangen van vorige zondag wijzen wij nu ook naar 416 Nu moet gij allen vrolijk zijn of 406 Kondig het aan of 415 Looft God de Heer.

We hernemen vandaag psalm 118 als antwoordpsalm, ditmaal met het bijhorend keervers P 156: Breng dank aan de Heer want Hij is goedgunstig.

Ter inleiding op het evangelie (na de tweede lezing) kan men één van de gesuggereerde verzen van paaszondag hernemen. Een andere mogelijkheid is dat men als alleluia-vers de vierde strofe van 405 Christus is verrezen zingt met het refrein of de eerste strofe van 415, ook met het refrein.

Lied 405 Christus is verrezen kan dan hernomen worden als communiezang, hetzij in zijn geheel, hetzij tenminste tot en met de vierde strofe.