4e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: B

Intredelied:
539 Dit lied gaat over Jezus
Antwoordpsalm:
537 God heeft gesproken in de tijd
P123 4e zondag door het jaar - B
Alleluia-vers:
4h Alleluia — Uw woorden, o Heer, zijn geest en leven
Bij de bereiding van de gaven:
531 God die ons heeft voorzien
773 Uw woord, Heer, heeft een wond’re kracht
Communiezang:
759 Heeft niemand U gezien?
Slotlied:
739 Als gij naar de woorden luistert


Een zondag van grote verbazing omwille van die nieuwe profeet, Jezus, die gezagvol een nieuwe leer voorhoudt. De man van Nazaret wekt verwondering. Zijn faam verspreidt zich uiterst snel. Daarom als intredezang: Dit lied gaat over Jezus (539) … Het dorp waar Hij vandaan komt, is klein, heet Nazareth. Zijn naam (“zijn faam” zegt het evangelie) is tot hiertoe doorverteld.

De eerste lezing heeft het over de profeten die God zendt. Er komt een nieuwe Mozes. God legt hem zijn eigen woorden in de mond. Het volk moet daarom naar hem luisteren. De antwoordpsalm, met verzen uit ps. 95, roept in de laatste strofe de woestijntocht op, waarbij het volk niet wou luisteren naar Mozes. Vandaar het keervers: Luistert heden naar Gods stem; weest niet halsstarrig (P 123). Een mogelijk alternatief is lied 537: God heeft gesproken in de tijd, Hij heeft zijn woord gezonden …Waar Hij gehoord wordt en verstaan, doet Hij de armen hopen. Hiermee grijpt men al vooruit op de evangelielezing.

In het communielied 739 Als gij naar de woorden luistert wordt eigenlijk de oproep hernomen uit het boek Deuteronomium om naar Gods Woord te luisteren. Ofwel kan men met lied 759 Heeft niemand U gezien de idee onderstrepen dat er geloof en ontvankelijkheid nodig is om Christus te (h)erkennen, in de tekens van de liturgie en in het dagelijkse leven.