Uw woord, Heer, heeft een wond’re kracht


m.: Jos Wuytack (° 1935)

download meerstemmige zettingen

Evangelielied – aanstekelijk, jeugdig door zijn onregelmatige maatsoort.
Van bij het eerste begin vertolkt de Schrift de overtuiging dat Gods Woord krachtig is. Het is scheppend, het bewerkt iets, het blijft niet vruchteloos:De Schrift, als Woord van God, komt bij uitstek aan bod in de liturgie. Het is in de liturgie dat het Gods Woord ons toegesproken wordt, en een antwoord krijgt. daar worden de ‘dode letters’ tot leven gewekt, wordt aan Gods Woord nieuwe adem gegeven, zodat het een Levend Woord kan worden, en een levenwekkend Woord.
(Ignace Thevelein)

Achtergronden

Liedbespreking van Luc Van Meerssche

Beluisteren    
Terug naar overzicht