Openbaring van de Heer

KerkjaarCyclus: B

Intredelied:
123 Nu daagt het in het oosten
218 Komt allen tezamen
Antwoordpsalm:
207 Voor kleine mensen
P99 Openbaring van de Heer - ABC
Alleluia-vers:
3b Alleluia — Ik verkondig u een blijde boodschap
Bij de bereiding van de gaven:
211 Wat werd verhoopt
Communiezang:
213 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen
Slotlied:
210 Heer, hoe zijt Gij gekomen
215 Verschenen is de mildheid
235 Heeft Hij ons bidden opgevangen


De universaliteit van dit hoogfeest, de uitnodiging tot alle volken om de Heiland in Betlehem te gaan aanbidden, kan in de intredezang goed weergegeven worden door lied 218 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Betlehem! Een andere mogelijkheid vormt 123 Nu daagt het in het oosten.

De bijzondere psalm van het feest van de Openbaring is psalm 72 (71), de antwoordzang van vandaag. Het keervers P 99 onderstreept de universaliteit van dit feest. Men vindt de psalm ook bewerkt in 207 Voor kleine mensen is Hij bereikbaar.

Als communielied kunnen wij op deze dag lied 210 zingen: Heer, hoe zijt Gij gekomen, Gij die geboren zijt, zult Gij voortaan regeren nu Gij te horen zijt? Andere mogelijkheden: de herhaling van het kerstlied 213 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen… Heden zult gij het licht aanschouwen, hier is uw God. Licht van licht… Vrede op aarde voor alle mensen; 215 Verschenen is de mildheid; 235 Heeft Hij ons bidden opgevangen. Dit laatste lied kan al de band leggen met de tijd door het jaar, waarin we de woorden en daden van Jezus opnieuw zullen beluisteren.