Wat werd verhoopt


t.: Huub Oosterhuis (° 1933) / m.: Oud-Frans kerstlied

Toelichting
Huub Oosterhuis plaatst het verhaal van de geboorte en het bezoek van de wijzen in het ruimer perspectief van de eeuwenlange verwachting van het Joodse volk. Merkwaardig is dat hij in dit lied nergens de term Messias of Zoon van God gebruikt. Hij zegt wel: de Heer komt zich aan mensen wijden; een kind in arme doeken, zo wil God genomen zijn; vrede op aarde is zijn Naam; de mens die wij verwachten.
Oosterhuis heeft het lied niet meer opgenomen in zijn Verzameld liedboek. Het werd gepubliceerd in Liturgische gezangen voor de viering van de eucharistie in 1967 en verscheen in een herwerkte versie in ‘Gezongen liedboek’. Het is interessant op te merken wat er werd gewijzigd. De vierde strofe zegt: Vreemde heren met geschenken het verre oosten komt tot Hem! Dat geeft uw dove hart te denken, stad van God, Jeruzalem. In de herwerkte versie die wij in ZJ niet hebben gevolgd, wordt de zin ‘Dat geeft uw dove hart te denken, stad van God, Jeruzalem’ vervangen door: ‘Hij schiep een ster om hen te wenken naar de stede Betlehem’.
(Ignace Thevelein)

   
Terug naar overzicht