24e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
309 Zo spreekt de Heer
534 Wie naar het altaar gaat
Antwoordpsalm:
P180 24e zondag door het jaar - A
Alleluia-vers:
4k Alleluia — Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften
Bij de bereiding van de gaven:
540 Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
Communiezang:
566 Hoe is uw naam
Slotlied:
710 Vergeef, o Heer, dat duizendvoud

Opnieuw een zondag waarop de vergiffenis centraal staat! We beginnen met de intredezang 534 Wie naar het altaar gaat, moet kennen goed en kwaad.

Na de lezing over het vergeven van de naaste – wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks – volgt één van de mooiste psalmen waarin Gods vergevingsgezindheid wordt bezongen: psalm 103. Als keervers bij de antwoordpsalm kan men P179 gebruiken: De Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt.

De mooie parabel over de onbarmhartige schuldenaar is een dringende oproep tot onderlinge vergeving, opdat ook wij van de hemelse Vader vergiffenis bekomen. In de communiezang wordt dit ons smeekgebed: Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden … Geef ons vandaag een teken van liefde. Gij, de vergeving van alle zonden … (566).