23e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
527 Bekleedt u met de nieuwe mens
Antwoordpsalm:
P123 23e zondag door het jaar - A
Alleluia-vers:
4i Alleluia — Geprezen de Heer
Bij de bereiding van de gaven:
547 Het brood in de aarde
766 Brood zal ik u geven
Communiezang:
319 De zonden zijn vergeven
Slotlied:
585 Dankt, dankt nu allen God

Bekleedt u met de nieuwe mens ... Wij zijn elkanders hart en hand op weg naar het beloofde land ...; En gaat niet toornig in de nacht maar laat de vrede uw slaap verlichten (527). Zoals dikwijls is dit een intredezang die op vele zondagen een plaats kan krijgen. Vandaag is er echter een bijzondere band met de schriftlezingen: de onderlinge verantwoordelijkheid voor elkaars zwakheid. Men vergeet dan echter niet de derde en vierde strofen te zingen.

Antwoordpsalm 95 sluit goed aan bij de oproep uit de profeet Ezechiël om acht te slaan op Gods woorden: Luistert heden naar Gods stem; weest niet halsstarrig (P 123).
Het mooiste geschenk dat een mens van een ander kan ontvangen, is de vergiffenis. God heeft zijn vergiffenis aan mensen toevertrouwd. Binnen het milieu van verzoening dat de Kerk van Christus is, mogen mensen het elkaar aanzeggen: De zonden zijn vergeven! Dit is een woord ten leven ... ‘t Is ook voor mij geschreven: ook ik mag uit Hem leven (319). Een mooie communiezang voor deze zondag.