15e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
541 God heeft het eerste woord
739 Als gij naar de woorden luistert
809 Here Jezus, om uw woord
Antwoordpsalm:
P217 15e zondag door het jaar - A
Alleluia-vers:
4f Alleluia — Het woord is nabij
Bij de bereiding van de gaven:
572 De aarde is vervuld
773 Uw woord, Heer, heeft een wond’re kracht
Communiezang:
596 Een zaaier ging uit
Slotlied:
757 Het woord, het goede woord van God

Een mooie zondagsliturgie rond het woord van God! Eigenlijk is het waar voor alle liturgie: onze eredienst begint bij God, Hij spreekt het eerste woord. Ons bidden is luisteren en antwoorden. De intredezang kan dit al onderstrepen en meteen de hoofdgedachte van deze zondag aankondigen: God heeft het eerste woord ... Hij spreekt nog altijd voort ... Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin (541). Een alternatief intredelied is 809 Here Jezus, om uw woord.

De lezing van de profeet Jesaja geeft een beeldrijke beschrijving van de werkzaamheid en vruchtbaarheid van Gods woord. De antwoordpsalm 65 sluit daar helemaal bij aan. Het keervers daarentegen grijpt al vooruit naar het evangelie: Het zaad viel in goede grond en bracht vruchten voort (P 217).

De communiezang herneemt met een aanstekelijke melodie de parabel van de zaaier: Een zaaier ging uit om te zaaien, hij zaaide zo wijd als de wind ... Een deel van het zaad ging verloren, een deel van het zaad werd brood (596). Men moet de moed en de geestdrift opbrengen om dit lied in afwisseling tussen koor en volk helemaal te zingen. Pas dan gaan we de rijke inhoud ervan echt aanvoelen: O Zaaier, ga uit om te zaaien de kiem waaruit leven ontstond. Men kan eventueel ook lied 757 Het woord, het goede woord van God als communiezang voorzien: in de verschillende strofen worden telkens verschillende vindplaatsen van Gods woord uitgedrukt.