12e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
522 Heer, laat mij voor uw altaar komen
563 Heer, Gij zijt burcht en toren
Antwoordpsalm:
P92 12e zondag door het jaar - A
Alleluia-vers:
4j Alleluia — Maak ons hart ontvankelijk, Heer
Bij de bereiding van de gaven:
514 Zolang er mensen zijn op aarde
518 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
575 Zolang er mensen zijn op aarde
Communiezang:
722 Wees niet bezorgd, heeft Hij gezegd
Slotlied:
564 Weest niet bezorgd

Inhoudelijk aansluitend bij de eerste lezing:
ZJ 518 Laat ieder 's Heren goedheid (str 2,3,4)

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
ZJ 722 Wees niet bezorgd, heeft Hij gezegd
ZJ 564 Weest niet bezorgd