Heer, Gij zijt burcht en toren


t.: Gery Helderenberg / m.: Jos Wuytack (° 1935)

Toelichting
Een iets ouder lied over God als onze verlosser. De auteur schrijft zijn Godsvertrouwen van zich af met de beelden dat God zo stevig is als een burcht of als een toren. Hij is niet de enige die dat deed: in de barokke koraaltraditie vind je dat ook terug in het koraal "Ein feste Burg ist unser Gott".
Vanuit dat groot vertrouwen wordt de vraag onmidddellijk gesteld: "kom, helper, ons verhoren"... met bevrijdingsverwijzingen naar Exodus (str 1 maar ook strofe 2 "spijzen"). De derde strofe is heel dankbaar: Eens liepen wij verloren...

Orgelbewerking
Orgelbewerking van Geert Van der Straeten

Achtergronden
Liedbespreking van Ignace de Sutter

Beluisteren    
Terug naar overzicht