8e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
514 Zolang er mensen zijn op aarde
575 Zolang er mensen zijn op aarde
935 Wie in de schaduw Gods mag wonen
Antwoordpsalm:
P82 8e zondag door het jaar - A
Alleluia-vers:
4d Alleluia — Ik ben de weg
Bij de bereiding van de gaven:
540 Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
813 Wat God doet, dat is welgedaan
Communiezang:
722 Wees niet bezorgd, heeft Hij gezegd
Slotlied:
564 Weest niet bezorgd

Als intredezang suggereren we vandaag het lied Zolang er mensen zijn (514 en 575): de tekst is gebaseerd op de evangelielezing uit de bergrede van Mattheüs. Beide melodieën roepen de blije onbezorgdheid op waartoe Jezus zijn leerlingen oproept.

Ook de antwoordpsalm 62 (61) is, aansluitend bij de bemoedigende woorden van Jesaja, een belijdenis van vertrouwen op God. Het keervers luidt: Bij God alleen kan ik rusten (P 82).

Bij de communie kan men nog een echo laten klinken op het evangelie met de liederen 722 Wees niet bezorgd, heeft Hij gezegd of 564 Wees niet bezorgd. Ofwel kiest men voor een meer algemeen lied dat het vertrouwen op God uitzingt: 540 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig, 813 Wat God doet, dat is welgedaan of 935 Wie in de schaduw Gods mag wonen.