Wie in de schaduw Gods mag wonen


t.: Jan Duin (° 1934) / m.: Ludo Claesen (° 1956)

Toelichting
Een lied gebaseerd op psalm 91 met als thematiek: God zorgt voor U, als ge bereid zijt in zijn schaduw te verblijven. In strofe 3 mogen we weten dat we geschreven blijven in Gods hand, wat er ook gebeurt. Structuur: AABA’. Er is een wisseling tussen kleine en grote terts in de melodie, weinig sprongen (aaneengesloten beweging) behalve een kwintsprong in B en een sextsprong in A’
Het lied staat bij uitvaart en eindtijd maar ook hier is een ruimer gebruik mogelijk: godsvertrouwen – rust en bescherming bij God.
(Ignace Thevelein)

Beluisteren    
Terug naar overzicht