3e zondag van de paastijd

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
401 Zingt Jubilate
422 Kondigt het jubelend aan
Antwoordpsalm:
P13 3e zondag van de paastijd - A
Alleluia-vers:
4k Alleluia — Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften
Bij de bereiding van de gaven:
407 In eigen kracht verrezen
535 Het brood, het goede brood
Communiezang:
405 Christus is verrezen
Slotlied:
444 Gij volgt ons uit Jeruzalem
Gregoriaans:
53 Kyriale I


Voor de meeste paaszondagen hebben we in ons zangboek een intredezang die inhoudelijk helemaal geïnspireerd is op de overeenkomende gregoriaanse introïtus waarvan het beginwoord vaak gebruikt werd als aanduiding voor deze zondagen. Zo is de intredezang van deze Jubilate-zondag uiteraard 401: Zingt Jubilate voor de Heer.

Met antwoordpsalm 16 hernemen we het citaat van Petrus in zijn redevoering op Pinksteren, waar hij deze psalm interpreteert als een aankondiging van Jezus’ dood en verrijzenis. Het keervers P 13 vraagt met vers 11 van de psalm: “Wijs ons, Heer, de weg van het leven”. Het alleluia-vers 4k herneemt letterlijk de tekst die in het lectionarium is voorzien. Men kan natuurlijk ook de derde strofe van lied 405 zingen als inleiding op het evangelie.

Ditzelfde lied kan ook - zoals op Pasen en Beloken Pasen - hernomen worden als communiezang maar dan in zijn geheel gezongen (405). Zo wordt opnieuw in de 3de strofe de band gelegd met het Emmaüsevangelie van deze zondag. Ook lied 444 Gij volgt ons uit Jeruzalem, kan passen op dit moment. De tekst van Willem Barnard is geschreven op een gregoriaanse hymne-toon.