Eucharistie met chrismawijding

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
545 Wij willen samen vieren
754 De vreugde voert ons naar dit huis
Antwoordpsalm:
P113 Chrismawijding - ABC
Vers voor het evangelie:
3c Barmhartig de Heer
3d Lof en eer zij U
Bij de bereiding van de gaven:
528 Gedenken wij dankbaar
Communiezang:
726 De Geest des Heren is op Hem
Slotlied:
509 Mens voor de mensen
585 Dankt, dankt nu allen God
Gregoriaans:
54 Kyriale VIII


Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing: ZJ 726 De Geest des Heren is op Hem

In deze viering hernieuwen de priesters hun geloften. Daarom is lied 509 Mens voor de mensen zijn hier goed op zijn plaats.