De Geest des Heren is op Hem


t.: Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995) / m.: Paul Schollaert (° 1940)

Een meerstemmige zetting van dit lied is te vinden in het Geestelijk liedboek van de lage landen

De combinatie van Jesaja 61 en Lucas 4,14-21. Jes. 61 op 3° adventszondag B-jaar; Lc. 4,14-21 op 3de zondag DHJ C. In beide gevallen gaat het om een christologische interpretatie van de profetie.
Je kunt de tekst van het lied ook ruimer interpreteren: de stem die spreekt kan elke profeet zijn, elke herder: ieder die, in het spoor van de profeet en van Hem die zich in diens woorden herkent, aan verdrukten en geboeiden de blijde boodschap brengt.
(Ignace Thevelein)

Achtergronden:

Liedbespreking van Luk Vanlanduyt & Jan Vansteenwegen

Beluisteren    
Terug naar overzicht