2e zondag van de veertigdagentijd

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
403 Gij zijt in glans verschenen
776 Stem die ons roept
Antwoordpsalm:
P56 2e zondag van de veertigdagentijd - A
Vers voor het evangelie:
3d Lof en eer zij U
Bij de bereiding van de gaven:
301 Veel hoger dan Abraham klom
322 Uit Oer is hij getogen
Communiezang:
325 Die in de hoogte woont
720 Door de wereld gaat een woord
Slotlied:
442 Staat op en weest niet bang
Gregoriaans:
52 Kyriale XVII
72 Attende Domine


De intredezang 403 kondigt reeds het paasvisioen aan van het evangelie. Het is niet verwonderlijk dat dit lied al aan het paasrepertorium is ontleend: Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd. Hoe ook in dood verdwenen, ons straalt uw heerlijkheid.

Het Oude Testament is aan zijn tweede etappe toe, met het roepingsverhaal van Abram. Antwoordpsalm 33 verwoordt het vertrouwen van onze vader in het geloof. In het keervers sluiten wij ons bij hem aan: Geef ons Heer, uw barmhartigheid zoals wij op U vertrouwen (P 56).

De acclamatie 3d Lof en eer zij U, bedoeld als vervanging van het alleluia in de veertigdagentijd, herneemt vandaag en de volgende drie zondagen de tekst uit het lectionarium.

Als communiezang kan men nog een echo voorzien op de eerste lezing, met het lied 720 Door de wereld gaat een woord … Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs. Dit is dan meteen een opstap voor het zendingsmoment. Eventueel kan men ook – liefst dan tijdens de communieprocessie zelf omwille van strofe 2 – lied 776 zingen: Stem die ons roept. Ofwel kan men nog een lied zingen dat teruggrijpt naar het evangelie over de gedaanteverandering: Die in de hoogte woont, sprak uit de wolkkolom (325).