Gedaanteverandering van de Heer

KerkjaarCyclus: C

Intredelied:
403 Gij zijt in glans verschenen
Antwoordpsalm:
P131 Gedaanteverandering van de Heer - ABC
Alleluia-vers:
4j Alleluia — Maak ons hart ontvankelijk, Heer
Bij de bereiding van de gaven:
535 Het brood, het goede brood
Communiezang:
325 Die in de hoogte woont
Slotlied:
442 Staat op en weest niet bang

Op dit feest van Gedaanteverandering van de Heer beginnen we met het intredelied ZJ 403: Gij zijt in glans verschenen. Het lijden en kruis zijn voor Jezus de doorgang naar zijn heerlijkheid, hier reeds vooruit getoond in de verheerlijking op de berg.

De antwoordpsalm 97(96) sluit aan bij het visioen uit het boek Daniël, waarin de Mensenzoon de koninklijke heerschappij ontvangt. Het keervers (P131) luidt: "De Heer is koning: heel de aarde staat onder zijn macht." Vers 6 (Alle volken aanschouwen zijn glorie) wijst al vooruit naar het evangelie. Als alternatieve antwoordzang kan men ook ZJ 802 kiezen, waarvan de tekst ontleend is aan het boek Daniël: Looft de Heer, al wat gemaakt is, prijst zijn Naam, verheft Hem voor eeuwig.

Als communiezang kan men kiezen voor het lied 325 "Die in de hoogte woont", of voor lied 442 "Staat op en weest niet bang". Beide liederen zijn een creatieve bewerking van het verhaal van de gedaanteverandering.