21e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: C

Intredelied:
413 Dit is de dag
931 Hoe sprong mijn hart
Antwoordpsalm:
P219 21e zondag door het jaar - C
Alleluia-vers:
4d Alleluia — Ik ben de weg
Bij de bereiding van de gaven:
766 Brood zal ik u geven
Communiezang:
502 Verkondig alle mensen
589 De laatsten worden de eersten
Slotlied:
569 God die leven hebt gegeven

Een machtig visioen wordt voor onze ogen ontsloten: uit alle volken zal God zijn uitverkorenen eenmaal samenbrengen op zijn heilige berg (eerste lezing). Zij zullen komen uit alle windstreken om aan te zitten in het koninkrijk van God (evangelie). Om deze weidse blik van de zondagsliturgie aan te kondigen, zingt men als intredezang: Hoe sprong mijn hart hoog op in mij toen men zeide: gord u aan om naar des Heren huis te gaan (931).

Psalm 117 is wel de kortste psalm uit de bijbel, maar hij heeft een universele boodschap. Het keervers uit het evangelie van Matteüs past daar perfect bij: “Gaat uit over de hele wereld…” (P 219).

De communiezang is zoals meestal gekozen vanuit de evangelielezing. Lied 589 De laatsten worden de eersten sluit aan bij de slotzin ervan. Lied 502 Verkondig alle mensen drukt dan weer beter het universele karakter uit van Jezus’ onderricht “door steden en dorpen”, en bereidt het zendingsmoment reeds voor.