23e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: B

Intredelied:
519 Zingt een nieuw lied voor God de Here
537 God heeft gesproken in de tijd
Antwoordpsalm:
P201 23e zondag door het jaar
Alleluia-vers:
4f Alleluia — Het woord is nabij
Bij de bereiding van de gaven:
571 Niet als een storm
610 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
Communiezang:
757 Het woord, het goede woord van God
Slotlied:
738 Wat vrolijk over U geschreven staat


Het evangelie eindigt op een echte acclamatie: ‘Zij riepen uit: Hij heeft alles welgedaan’ (Mc 7, 37). Dat mag al te horen zijn in de intredezang 519: Zingt een nieuw lied voor God de Here ... Laat heel de aarde een loflied wezen, de psalmen gaan van mond tot mond. De Naam des Heren wordt geprezen.

Dezelfde toon van lofprijzing klinkt door in de eerste lezing en in antwoordpsalm 146. Het keervers is een oproep: Loof nu, mijn ziel, de Heer (P 201). Een mooi alternatief is lied 537: God heeft gesproken in de tijd. Vooral de tweede en derde strofe sluiten goed aan bij de hoopvolle boodschap van Jesaja. De tweede strofe sluit letterlijk aan bij vers 6: In de steppe zullen beken ontspringen, rivieren in de woestijn.

De suggesties voor de communiezang hernemen de gedachte dat Gods Woord ‘goed nieuws’ betekent, en levengevend is voor mensen. Lied 757 Het woord, het goede woord beschrijft in de verschillende strofen waar en hoe wij Gods Woord kunnen herkennen. Lied 738 Wat vrolijk over U geschreven staat vertolkt het verlangen om steeds dichter bij God te komen: … hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.