Niet als een storm


t.: Huub Oosterhuis (° 1933) / m.: Bernard Huijbers (1922-2003)

Deze tekst van Huub Oosterhuis staat vol van bijbelse verwijzingen. Onderaan de tweede pagina staan er enkele vermeld. Een aangrijpend lied, dat zijn samenvatting vindt in de afsluitende woorden van de laatste strofe: want ‘mensen van God’ zijn gekarakteriseerd door hun ‘liefde op leven en dood’. De bouwstenen van de melodie zijn kleine dalende en stijgende motiefjes die telkens uit slechts drie noten bestaan, die aaneensluiten en een terts vormen. Deze bouwstenen vormen samen een spanningsveld van tweemaal een kwint (mi – si / re – la). (Ignace Thevelein)

Beluisteren    
Terug naar overzicht