12e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: C

Intredelied:
775 Die licht is, bron van leven is
928 Niemand van ons leeft voor zichzelf
Antwoordpsalm:
P84 12e zondag door het jaar - C
Alleluia-vers:
4i Alleluia — Geprezen de Heer
Bij de bereiding van de gaven:
382 De Zoon, die voor de eeuwen
Communiezang:
759 Heeft niemand U gezien?
Slotlied:
736 Wie is die God die eeuwig leeft

De laatste woorden van het evangelie kunnen al worden aangekondigd in de intredezang 928: Niemand leeft voor zichzelf alleen. Ofwel kan men al alluderen op de vraag naar de identiteit van Christus in het evangelie, met het lied 775: Die licht is, bron van leven is. De derde strofe roept de figuur van Jezus op.

De antwoordpsalm (ps. 63) drukt de "geest van welwillendheid en gebed" uit, waar de profeet Zacharia over sprak in de eerste lezing We gebruiken vandaag keervers P 84

Als communiezang kan men kiezen voor lied 759 Heeft niemand U gezien? dat in drie strofen verschillende vindplaatsen van de verrezen Heer aanreikt. Een andere mogelijkheid is lied 736 Wie is die God die eeuwig leeft, ook een lied waar vraag en antwoord elkaar mooi aanvullen.