19e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: B

Intredelied:
545 Wij willen samen vieren
735 Zomaar een dak boven wat hoofden
Antwoordpsalm:
P58 19e zondag door het jaar - B
Alleluia-vers:
4a Alleluia — Ik ben het levende brood
Bij de bereiding van de gaven:
535 Het brood, het goede brood
906 Midden in de dood
Communiezang:
547 Het brood in de aarde
766 Brood zal ik u geven
Slotlied:
665 Wij danken U, o God
Gregoriaans:
Greg Graduale Romanum
Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:ZJ 766 Brood zal Ik u geven

Wij willen samen vieren de daden van de Heer, wij willen samen zitten rond de tafel van de Heer (545). Dit is een intredezang van meer algemene aard, maar hij klinkt bijzonder goed op de achtergrond van de Bijbellezingen van vandaag. Als men het lied helemaal zingt, krijgt men in de vijfde en laatste strofe nog een bijzondere band met de eerste lezing over Elia: levensbron om op te beuren al wie trekt door de woestijn.

Vandaag en de volgende twee zondagen wordt dezelfde antwoordpsalm 34 hernomen. De strofen zijn anders gekozen, het keervers is telkens: Proeft en merkt op hoe mild de Heer is (P 58). Ofwel kan men opnieuw lied 535 hernemen, waarvan de laatste strofe reeds het evangeliewoord aankondigt: “Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald”.

Het alleluia-vers 4a sluit dicht aan bij de tekst in het lectionarium.

Ook als communiezang suggereren we vandaag twee liederen die uitdrukkelijk de thematiek van het brood bespelen: Het brood in de aarde (547) en Brood zal ik u geven (766). Het laatste lied sluit onmiddellijk aan bij het evangelie van vandaag.