8e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: C

Intredelied:
527 Bekleedt u met de nieuwe mens
778 Wij zoeken hier uw aangezicht (tijd door het jaar)
Antwoordpsalm:
P118 8e zondag door het jaar - C
Alleluia-vers:
4j Alleluia — Maak ons hart ontvankelijk, Heer
Bij de bereiding van de gaven:
535 Het brood, het goede brood
Communiezang:
431 Wat zijn de goede vruchten
Slotlied:
773 Uw woord, Heer, heeft een wond’re kracht

Wie anderen wil leiden, moet zelf klaar zien. Wie het gedrag van anderen wil oordelen, moet nederig en scherpzinning omgaan met zichzelf. Vandaar intredelied 527 Bekleed u met de nieuwe mens

In de eerste lezing zegt Jezus Sirach dat we een mens maar mogen prijzen nadat hij gesproken heeft, de mens wordt beproefd door wat hij zegt. Wij beantwoorden deze lezing met de woorden uit psalm 92: Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen (P118). Het is misschien wel het meest zinvolle om te doen: God lof brengen.