6e zondag van de paastijd

KerkjaarCyclus: C

Intredelied:
406 Kondig het aan: de Heer is verrezen
422 Kondigt het jubelend aan
Antwoordpsalm:
P88 6e zondag van de paastijd - C
Alleluia-vers:
3e Alleluia — Christus, ons Paaslam
4j Alleluia — Maak ons hart ontvankelijk, Heer
Bij de bereiding van de gaven:
751 Ik zie de hemel opengaan
766 Brood zal ik u geven
Communiezang:
913 Er is een land van louter licht
Slotlied:
420 Aan wat op aarde leeft
Gregoriaans:
53 Kyriale I
Geïnspireerd op de inhoud van het gregoriaanse Vocem Jucunditatis van deze zondag, zingen we als intredezang 422: Kondigt het jubelend aan, laat het de windstreken horen... God heeft ons wedergeboren. Een tweede keuze voor deze zondag is nr. 406 Kondigt het aan: de Heer is verrezen.

Voor het Alleluiavers kan men de zesde strofe van 405 nemen ofwel strofe 1 en 19 van 426.

Dicht bij Hemelvaart en Pinksteren verwijst het evangelie van deze zesde paaszondag heel uitdrukkelijk naar de belofte van de heilige Geest: de Helper die ons alles zal leren en in herinnering brengen'. Daarom als communiezang: Aan wat op aarde leeft, geeft Gij hetzelfde brood en wie er U om smeekt, wordt met uw Geest gedoopt (420).