5e zondag van de paastijd

KerkjaarCyclus: C

Intredelied:
401 Zingt Jubilate
402 Zingt voor de Heer een nieuw gezang
Antwoordpsalm:
P192 5e zondag van de paastijd - C
Alleluia-vers:
3f Alleluia — Verheugt u allen
4b Alleluia — Ik ben de verrijzenis
Bij de bereiding van de gaven:
531 God die ons heeft voorzien
751 Ik zie de hemel opengaan
Communiezang:
548 Zo lief heeft God de wereld
Slotlied:
579 Uw koninkrijk komt
Gregoriaans:
53 Kyriale I
Overeenkomend met het Cantate-introïtus zingen wij als intredezang: Zingt voor de Heer een nieuw gezang (402). Het is een prachtig lied van verwondering en vreugde om al wat de Heer in zijn paasmysterie aan ons gedaan heeft: Het is vol wonderen om u heen.

Voor het alleluia lied - inleidend op het evangelie - suggereren wij op deze zondag de de derde strofe van 418: Zingt voor de liefde die ons bindt. Alleluia, Alleluia.

Het comunielied 548 herneemt zoals altijd het evangelie: de liefde tot God is gebonden aan de broederliefde. 'Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart'. Daarom zal men vooral de laatste strofe zingen van 548: Wie God bemint, beminne ook zijn broeder.