3e zondag van de paastijd

KerkjaarCyclus: C

Intredelied:
401 Zingt Jubilate
Antwoordpsalm:
P46 3e zondag van de paastijd - C
Alleluia-vers:
3f Alleluia — Verheugt u allen
4b Alleluia — Ik ben de verrijzenis
Bij de bereiding van de gaven:
408 Naam van Jezus, nu verheven
Communiezang:
405 Christus is verrezen
593 Ga in het schip
Slotlied:
405 Christus is verrezen
Gregoriaans:
53 Kyriale I
Voor de meeste paaszondagen hebben we in ons zangboek een intredezang die inhoudelijk helemaal geïnspireerd is aan de overeenkomende gregoriaanse introïtus waarvan het beginwoord vaak gewoon gebruikt werd als aanduiding voor deze zondagen. Zo is de intredezang van deze Jubilate-zondag uiteraard 401: Zingt Jubilate voor de Heer.

Voor het Alleluiavers na de tweede lezing kan de derde strofe van 405 met bijhorend refrein het best het evangelie van deze zondag inleiden (vgl. derde strofe). Andere mogelijkheid is nr. 424, strofen 1 en 6.

Als communielied hernemen we dan weer hetzelfde nummer 405: Christus is verrezen dat in zijn onderscheiden strofen al de grote verrijzenisverhalen aan elkaar rijgt. Maar een tweede en meer typische keuze als communiezang bij dit zondagsevangelie is het lied Ga in het schip, zegt Hij, steek van het strand. Vaar tegen wind en tij (593).