2e zondag van de paastijd

KerkjaarCyclus: C

Intredelied:
415 Looft God de Heer
416 Nu moet gij allen vrolijk zijn
446 Om Christus die verrezen is
Antwoordpsalm:
P156 2e zondag van de paastijd - C
Alleluia-vers:
3f Alleluia — Verheugt u allen
4k Alleluia — Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften
Bij de bereiding van de gaven:
404 Juicht Jahweh toe
Communiezang:
405 Christus is verrezen
Slotlied:
442 Staat op en weest niet bang
Gregoriaans:
53 Kyriale I
Het is op deze Beloken Pasen nog evenzeer Pasen als acht dagen terug. Naast de intredeliederen van vorige zondag wijzen wij nu ook naar 416 Nu moet gij allen vrolijk zijn of 446 Om Christus die verrezen is.

We hernemen vandaag psalm 118 als antwoordpsalm, ditmaal met het bijhorende keervers P 156: Breng dank aan de Heer want Hij is goedgunstig.

Ter inleiding op het evangelie (na de tweede lezing) kan men één van de gesuggereerde verzen van paaszondag hernemen. Een andere mogelijkheid is dat men als Alleluia-vers de vierde strofe van 405 zingt met het refrein of de eerste strofe van 415, ook met het refrein.

Lied 405 kan dan hernomen worden als communiezang, hetzij in zijn geheel, hetzij tenminste tot en met de vierde strofe. Lied 442 kan verbonden worden met het evangelie over Thomas: Staat op en weest niet bang. Hij heeft ons aangeraakt…