Wees bij ons, wees ons een geleide


t.: Sytze de Vries (° 1945) / m.: Willem Vogel (1920-2010)

Een meerstemmige zetting van dit lied is te vinden in het Geestelijk liedboek van de lage landen

Een avondlied op tekst van Sytze de Vries en muziek van Willem Vogel. De tekstinhoud balanceert tussen een vraag naar nabijheid en de zekerheid van geborgenheid bij God. In de vierde strofe komt de verticale dimensie aan bod: ‘geef ons aan elkaar tot licht en liefde’. De tekst is een soort zegen- of slotformule die gebruikt kan worden op het einde van een niet-eucharistische dienst in de avond. Een vraag om tot rust te komen en zich opgevangen te weten in Gods armen.
(Ignace Thevelein)

Beluisteren    
Terug naar overzicht