Alle eer en alle glorie


t.: Sytze de Vries (° 1945) / m.: Willem Vogel (1920-2010)

Toelichting
Alternatief glorialied – trinitarisch. De drie strofen beginnen met eenzelfde aanhef: “Alle eer en alle glorie.” In strofe een verwachten we de eerste naam van God te horen: Vader. Maar de dichter spreekt de naam niet uit. Hij bejubelt Hem wel door aan te geven wat Hij doet: “Viert de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan.” In strofe twee wordt de Zoon wel bij naam genoemd. Hij wordt hier weergegeven als de erfgenaam. Hij bewaart de erfenis die hij van de Vader heeft gekregen: de opdracht om God te verkondigen en in woord en daad te tonen hoe Hij is. Als gelovigen krijgen wij zo zijn naam: wij zijn christenen.
De derde strofe wordt aan de Geest gewijd. Zijn inbreng in het grote heilswerk wordt samengevat in de Pinksterliturgie. Het verhaal van de nederdaling van de Geest in Handelingen getuigt in een beeldrijke taal over dit gebeuren: levenszon, liefdesbron, maak de tongen los voorgoed.
(Ignace Thevelein)

Koorbewerking
Een meerstemmige zetting van dit lied is te vinden in het Geestelijk liedboek van de lage landen

Orgelbewerking
Orgelbewerking van Joost Termont: download - beluister

Achtergronden
Liedbespreking van Luc Van Meerssche

Beluisteren    
Terug naar overzicht