Water, water van de doop


t.: André F. Troost (° 1948) / m.: Wim ter Burg (1914-1995)

Strofen 1 en 5 spreken over het bevrijdend karakter van het water van de doop: God bevrijdt ons en geneest ons. In de strofen 2 en 3 krijgen we twee beelden uit het O.T.: het water van de zondvloed dat de ark draagt en het water van de Nijl dat het mandje met Mozes draagt. Strofe 4 spreekt over het doopsel van Christus in de Jordaan.
(Ignace Thevelein)

Beluisteren    
Terug naar overzicht