God in den hoog’ alleen


t.: “Allein Gott in der Höh sei Ehr” van Nikolaus Decius, 1512, naar het gloria (4de eeuw), vertaald door Jan Wit (1914-1980) op basis van een vroegere Nederlandse vertaling van Dirk Christiaan Meyer Jr. (1839-1908) / m.: Nikolaus Decius, 1539, naar het paasgloria uit de 10de eeuw.

Toelichting
N. Decius leefde in de eerste helft van de 16° eeuw en was een vertegenwoordiger van de Duitse reformatie. ‘Alleyne God in der Höge sy eere’ werd gemaakt ter vervanging van het ‘Gloria in excelsis Deo’. Enkel de eerste strofe gaat terug op de engelenzang van Lucas 2. De 3 andere strofen vormen een trinitarische lofzang op de Heilige Drieëenheid. Strofe 2: wij zingen U ter ere: ‘Laudamus te’ van het Gloria; strofe 3: erbarm U over ons allen: Kyrie eleison. Het is vermoedelijk het oudste lied van de Duitse evangelische traditie (Luther dichtte zijn eerste kerkelijke liederen pas een jaar later). In veel Lutherse kerken (o.a. in nagenoeg geheel Scandinavië) zingt men dit lied elke zondag in plaats van het onberijmde groot-Gloria. De melodie is samengesteld uit een oud paas-Gloria: uit het antwoord van de gemeente op de intonatie door de priester.
(Ignace Thevelein)

Orgelbewerking
Orgelbewerking van Marc Van den Broeck

Achtergronden
Liedbespreking van Ignace de Sutter

   
Terug naar overzicht