Nu looft en prijst mijn ziel de Heer


t.: J. de Vocht / m.: L. de Vocht (1887-1977)

Een zetting van de tekst van het Magnificat te vinden in Lucas 1,46-55. Het is het lied dat Maria zingt als ze op bezoek is bij haar verwante Elisabet. De teksten komen bijna allemaal uit het Oude testament, vooral uit de psalmen en uit het lied van Hanna uit het eerste boek Samuël. Het lied bezingt de grote daden van God jegens Maria; daarna komt aan de orde hoe God het opneemt voor zijn volk Israël. Op het einde wordt gewezen op Gods barmhartigheid.(Ignace Thevelein)

Beluisteren    
Terug naar overzicht