Antwoordpsalmen Jaar B


ADVENT / KERSTTIJD

1e zondag van de advent - P 104
2e zondag van de advent - P 110
3e zondag van de advent - P 227
4e zondag van de advent - P 113
Kerstmis - aan de vooravond - P 113
Kerstmis - in de nacht - P 223
Kerstmis - bij dageraad - P 221
Kerstmis - in de dag - P 134
Kerstmis - in de dag - P 135 (meerstemmig)
H. Familie - P 145
H. Maria, moeder Gods - P 86
Openbaring van de Heer - P 99
Doop van de Heer - P 209

VEERTIGDAGENTIJD

Aswoensdag - P 76
1e zondag in de veertigdagentijd - P 40
2e zondag in de veertigdagentijd - P 152
3e zondag in de veertigdagentijd - P 232
4e zondag in de veertigdagentijd - P 183
5e zondag in de veertigdagentijd - P 77

GOEDE WEEK

Palmzondag - P 23
Witte Donderdag - Chrismawijding - P 113
Witte Donderdag - Eucharistie - P 238
Goede Vrijdag - P 229

PASEN / PAASTIJD

Paaswake na lezing 1 - P 143
Paaswake na lezing 1 (meerstemmig) - P 143
Paaswake na lezing 2 - P 8
Paaswake na lezing 3 - P 206
Paaswake na lezing 4 - P 46
Paaswake na lezing 5 - P 209
Paaswake na lezing 6 - P 232
Paaswake na lezing 7 - P 69
Paaswake na lezing 7 doopsel - P 77
Paaswake na lezing 8 - ZJ 5h
Pasen - P 161
2e paaszondag - P 156
3e paaszondag - P 86
4e paaszondag - P 158
5e paaszondag - P 25
6e paaszondag - P 133
Hemelvaart van de Heer - P 72
7e paaszondag - P 140 (eenstemmig)
7e paaszondag - P 140 (meerstemmig)
Pinksteren - vooravond - P 144 (eenstemmig)
Pinksteren - vooravond - P 143 (meerstemmig)
Pinksteren - in de dag - P 144 (eenstemmig)
Pinksteren - in de dag - P 143 (meerstemmig)

TIJD DOOR HET JAAR

2e zondag door het jaar - P 61
3e zondag door het jaar - P 39
4e zondag door het jaar - P 123
5e zondag door het jaar - P 203
6e zondag door het jaar - P 51
7e zondag door het jaar - P 67
8e zondag door het jaar - P 180
9e zondag door het jaar - P 106
10e zondag door het jaar - P 180
11e zondag door het jaar - P 118
12e zondag door het jaar - P 156
13e zondag door het jaar - P 46
14e zondag door het jaar - P 171
15e zondag door het jaar - P 110
16e zondag door het jaar - P 28
17e zondag door het jaar - P 196
18e zondag door het jaar - P 102
19e zondag door het jaar - P 58
20e zondag door het jaar - P 58
21e zondag door het jaar - P 58
22e zondag door het jaar - P 6
23e zondag door het jaar - P 201
24e zondag door het jaar - P 153
25e zondag door het jaar - P 80
26e zondag door het jaar - P 22
27e zondag door het jaar - P 178
28e zondag door het jaar - P 117
29e zondag door het jaar - P 86
30e zondag door het jaar - P 173
31e zondag door het jaar - P 16
32e zondag door het jaar - P 201
33e zondag door het jaar - P 8
34e zondag door het jaar - Christus Koning - P 121 (meerstemmig)

FEESTEN / HOOGFEESTEN

Opdracht van de Heer - P 34
Drie-eenheid - P 54
Sacramentsdag - P 155
H. Hart van Jezus - P 209
Johannes de Doper - vooravond - P 94
Johannes de Doper - in de dag - P 189
Petrus en Paulus - vooravond - P 21
Petrus en Paulus - in de dag - P 57
Gedaanteverandering van de Heer - P 131
Tenhemelopneming van Maria - vooravond - P 181
Tenhemelopneming van Maria - in de dag - P 70
Tenhemelopneming van Maria - in de dag - P 70 (meerstemmig)
Kruisverheffing - P 101
Allerheiligen - P 31 (eenstemmig)
Allerheiligen - P 31 (meerstemmig)
Kerkwijding van de Latheraanse basiliek - P 71
Verjaardag van de kerkwijding - P 107

   
Terug naar overzicht