Toen Jezus is zijn uur gekomen was


t.: Huub Oosterhuis (° 1933) / m.: IWVL

Toelichting
Meditatie over het gebeuren van Witte Donderdag: het afscheid van Jezus zoals beschreven in Jo. 13 – 18. Strofe 1: voetwassing – strofe 2: maaltijd met brood en beker: instelling van de eucharistie – strofe 3: kern van de Jezuswoorden: Ik ben uw waarheid en ik ben de weg – strofe 4: gebed van Jezus voor zijn vrienden – strofe 5: Hof van Olijven: grote angst van Jezus: niemand die hem antwoord gaf (ook zijn Vader niet = dat is pas echte eenzaamheid en vertwijfeling); verraden door een vriend.
(Ignace Thevelein)

Achtergrond
Liedbespreking van Vincent Ceulemans
Toelichting op kerkliedwiki.nl

Beluisteren    
Terug naar overzicht