Jezus, om uw lijden groot


t.: “Jésus, au nom saint et doux” van Eugène Bersier (1831-1889), vrij vertaald door Jan Wit (1914-1980) / m.: Guido Philippeth (1931-2015)

Toelichting
Een litanie voor de Stille Week.
De oorspronkelijke dichter was Eugène Bersier (1831-1889). Zijn tekst komt al in 1890 voor in de bundel Louange et Prière van de Eglise Réformée. Gegevens met betrekking tot de melodie zijn niet bekend. Tekstueel begint de eerste strofe met een korte introductie: 'Jezus, om uw lijden groot' enz. waarna de aanroeping 'Kyrie eleison' volgt als eerste afsluiting. Jan Wit (1914-1980) die dit lied vrij vertaald heeft in tien strofen, in tegenstelling tot de zes van Bersier, heeft zich niet laten leiden door het historische gegeven van een processielied langs de rooms-katholieke. staties (of afbeeldingen van de kruisweg van Jezus), maar hij roept bij elke strofe de diepe achtergrond op van wat er in de Stille Week op ons afkomt. In strofe 2 is dat 'de vorst die op een ezel rijdt'. Strofe 3 verwijst naar de zalving van Jezus door een vrouw te Bethanië (zie Matteüs 26, 6-16). Strofe 4 handelt over het brood en de beker. Over het zwijgen en het geduld, zoals dat in strofe 6 verwoord wordt, las ik in een oud Dagboek bij het Liedboek, uit de zeventiger jaren: 'het is het zwijgen van de Messias. De Messias zou zichzelf ontrouw geworden zijn' wanneer Hij zich verdedigd had. Dit zwijgen is een daad van zelfverloochening' (einde citaat). De tekst van de strofen 8 tot en met 10 spreken voor zichzelf.
(Herman Stokmans).

Achtergrond
Liedbespreking van Ignace de Sutter

Beluisteren    
Terug naar overzicht