Toen Jezus in zijn uur gekomen was


t.: Huub Oosterhuis (° 1933) / m.: Bernard Huijbers (1922-2003)

Toelichting
Meditatie over het gebeuren van Witte Donderdag: het afscheid van Jezus zoals beschreven in Jo. 13 – 18. Strofe 1: voetwassing – strofe 2: maaltijd met brood en beker: instelling van de eucharistie – strofe 3: kern van de Jezuswoorden: Ik ben uw waarheid en ik ben de weg – strofe 4: gebed van Jezus voor zijn vrienden – strofe 5: Hof van Olijven: grote angst van Jezus: niemand die hem antwoord gaf (ook zijn Vader niet = dat is pas echte eenzaamheid en vertwijfeling); verraden door een vriend.
(Ignace Thevelein)

Koorbewerking
Een meerstemmige zetting van dit lied is te vinden in het Geestelijk liedboek van de lage landen

Orgelbewerking
Orgelbewerking van Paul Steegmans

Achtergrond
Liedbespreking van Ignace de Sutter
Liedbespreking van Vincent Ceulemans
Toelichting op kerkliedwiki.nl

   
Terug naar overzicht