In den beginne was het woord


t.: Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995) / m.: Frits Mehrtens (1922-1975)

Toelichting
De tekst van het lied inspireerde zich op het begin van het Johannesevangelie, de evangelielezing van de dagmis van Kerstmis. Vier van de vijf strofen beginnen met de aankondiging: “In den beginne was het Woord”. De vijfde strofe spreekt over de incarnatie: God wordt mens. In de vier eerste strofen wordt verwezen naar het scheppingsverhaal waar God de mens leven geeft en hem voorbestemd tot liefde. In de vijfde strofe wordt God mens en leeft tussen de mensen. Daardoor wordt (opnieuw) de duisternis doorboord.
(Ignace Thevelein)

Achtergrond
Liedbespreking van Jeroen de Haan
Liedbespreking van Luc Van Meerssche

Beluisteren    
Terug naar overzicht