4e zondag van de paastijd

KerkjaarCyclus: B

Intredelied:
572 De aarde is vervuld
713 God is de Herder
756 Wij komen als geroepen
Antwoordpsalm:
P158 4e zondag van de paastijd - B
Alleluia-vers:
4e Alleluia — Ik ben de goede herder
Bij de bereiding van de gaven:
420 Aan wat op aarde leeft
728 U kennen, uit en tot U leven
Communiezang:
506 Mijn Herder zijt Gij
713 God is de Herder
Slotlied:
702 De Heer die leeft
Gregoriaans:
53 Kyriale I


Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
- ZJ 713 God is de Herder
- ZJ 506 Mijn Herder zijt Gij
- ZJ 702 De Heer die leeft

Als intredezang kan men opnieuw een lied kiezen dat aansluit bij het gregoriaanse introïtus: De aarde is vervuld van goedertierenheid (572). Ofwel kan men het thema van roepingenzondag al laten klinken met lied 756 Wij komen als geroepen. In het evangelie is er sprake van de schapen die luisteren naar de stem van de Herder.

Het getuigenis van Petrus over Christus’ opstanding in de eerste lezing haalt het beroemde vers aan over de hoeksteen uit psalm 118. Dit klinkt dan ook begrijpelijkerwijze als keervers bij de antwoordpsalm: De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden (P 158). Lied 518 Laat ieder 's Heren goedheid biedt een berijmde versie van dezelfde psalm. Men kan daaruit dan enkele strofen kiezen, bijvoorbeeld de strofen één, zes, acht (!) en negen.

Ter inleiding op het evangelie zingen wij op deze zondag ofwel het alleluia-vers 4e, ofwel de tweede strofe van 405: “Herder van de schapen, noem ons bij onze namen”.

Voor de communiezang kan men - aansluitend bij het beeld van de Herder dat deze zondag overheerst – psalm 23 programmeren in de bewerking van het lied Mijn herder zijt Gij (506). Ook passend vandaag is lied 702 De Heer die leeft, geleidt en hoedt (Hier zingt men best alle strofen) of enkele strofen (waaronder zeker de 6de) van lied 728: U kennen, uit en tot U leven.