Aswoensdag

KerkjaarCyclus: B

Intredelied:
320 Erbarm U, God, en delg genadig
Antwoordpsalm:
303 Uit diepten van ellende
314 Uit diepten van ellende
P76 Aswoensdag - ABC
Vers voor het evangelie:
3c Barmhartig de Heer
Bij de bereiding van de gaven:
531 God die ons heeft voorzien
Communiezang:
309 Zo spreekt de Heer
Slotlied:
315 Wij roepen, Heer
Gregoriaans:
72 Attende Domine


Toelichting