Kerstmis in de dag

KerkjaarCyclus: B

Intredelied:
213 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen
225 In den beginne was het woord
Antwoordpsalm:
P134 Kerstmis in de dag - ABC
P135 Kerstmis in de dag (meerstemmig) - ABC
P221 Kerstmis bij dageraad - ABC
Alleluia-vers:
3b Alleluia — Ik verkondig u een blijde boodschap
Bij de bereiding van de gaven:
212 Uit uw hemel zonder grenzen
233 Gods woord van het begin
Communiezang:
205 Heden zal uw redder komen
210 Heer, hoe zijt Gij gekomen
Slotlied:
218 Komt allen tezamen
221 Eer zij God in onze dagen


Liedsuggesties voor de nachtmis?
Klik hier

Inhoudelijk aansluitend bij de eerste lezing:
- ZJ 218 Komt allen tesamen

Inhoudelijk aansluitend bij de tweede lezing:
- ZJ 215 Verschenen is de mildheid

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
- ZJ 215 Verschenen is de mildheid
- ZJ 225 In den beginnen was het woord
- ZJ 227 In den beginne was het woord