Kruisverheffing

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
353 Met de boom des levens
367 Wij roemen in ’t kruis
Antwoordpsalm:
P101 Kruisverheffing - ABC
Alleluia-vers:
4j Alleluia — Maak ons hart ontvankelijk, Heer
Bij de bereiding van de gaven:
379 Door wat voor grote eenzaamheden
528 Gedenken wij dankbaar
Communiezang:
352 Naam van Jezus die ten dode
Slotlied:
364 Jezus Christus is het beeld van God


Inhoudelijk aansluitend bij de eerste lezing: ZJ 356 Onze redding uit het kwade

Inhoudelijk aansluitend bij de tweede lezing: ZJ 364 Jezus Christus is het beeld van God