34e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
579 Uw koninkrijk komt
Antwoordpsalm:
P28 34e zondag door het jaar - Christus Koning - A
Alleluia-vers:
4e Alleluia — Ik ben de goede herder
Bij de bereiding van de gaven:
907 Eens als de bazuinen klinken
Communiezang:
918 Eens komt de grote zomer
Slotlied:
929 Het einde aller dingen is nabij

De viering kan vandaag mooi ingezet worden met lied 579: Uw koninkrijk komt. Zo vestigt de intredezang al direct de aandacht op het komen van Gods koninkrijk.

Mocht de koningstitel voor God wat dubbelzinnig zijn, dan wordt dit gepreciseerd door het mooie herdersbeeld uit de eerste lezing. De profeet Ezechiël beschrijft de zorgende liefde van God die zelf zijn schapen weidt, het vermiste schaap opzoekt, het verdwaalde terugbrengt en het gekwetste verbindt. Als antwoordpsalm hoort hier bijna vanzelfsprekend psalm 23. Het keervers drukt het vertrouwen uit op God: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort (P 28).

Als communiezang - echo op de evangelielezing over de komst van de Mensenzoon in heerlijkheid - zingen wij: Eens komt de grote zomer ... God zal op aarde komen met groene eeuwigheid ... God zal zich openbaren in heel zijn creatuur (918). Een mooi alternatief vormt 929 Het einde aller dingen is nabij. De laatste strofe spreekt van Jezus de Messias, wie behoort de kracht, de heerlijkheid alle dagen. Zo weest nu waakzaam en gedenkt het woord: het einde aller dingen heeft geslagen. Een mooi orgelpunt bij het feest van Christus Koning en meteen een overgang naar de advent.