33e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
556 Wachters van de tijd
591 Mensen, wij zijn geroepen om te leven
Antwoordpsalm:
P175 33e zondag door het jaar - A
Alleluia-vers:
4h Alleluia — Uw woorden, o Heer, zijn geest en leven
Bij de bereiding van de gaven:
526 Al wat er nodig is
Communiezang:
927 De Heer verschijnt te middernacht
Slotlied:
929 Het einde aller dingen is nabij

We naderen het einde van het kerkelijk jaar, en de lezingen beginnen uitdrukkelijk op te roepen tot waakzaamheid. Als intredezang suggereren we daarom: Wachters van de tijd, licht zal in uw ogen stralen ... Maak de tafel klaar want de Bruidegom komt spoedig (556). Deze laatste strofe zou men eventueel kunnen hernemen na het evangelie of bij de bereiding van de gaven.

In aansluiting bij de lofzang op de sterke vrouw uit het boek Spreuken ligt psalm 128 voor de hand als antwoordpsalm. Het keervers is een zaligspreking: Gelukkig die godvrezend zijt (P 175).

De communiezang 927 vormt een echo op de evangelielezing, vooral dan in de derde strofe: De Heer verschijnt te middernacht ... Wie waakt er als een trouwe knecht, zijn Meester toegedaan ...