28e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
713 God is de Herder
735 Zomaar een dak boven wat hoofden
Antwoordpsalm:
P30 28e zondag door het jaar - A
Alleluia-vers:
4e Alleluia — Ik ben de goede herder
Bij de bereiding van de gaven:
535 Het brood, het goede brood
591 Mensen, wij zijn geroepen om te leven
Communiezang:
525 God zij geloofd om Kanaän
Slotlied:
662 God die ons aan elkaar

Vandaag komt in de liturgie herhaaldelijk het thema naar voor van God die als een gastheer de mensen uitnodigt en verzamelt aan zijn tafel. De eucharistie is het bruiloftsmaal waartoe Christus, de Bruidegom zijn Kerk uitnodigt. De mooie herderspsalm God is de Herder (713) kan deze hoofdgedachte al duidelijk uitzingen in de intredezang, vooral met de aanhef van de derde strofe: God is mijn gastheer, zijn huis is mijn woon. Ook een meer algemeen intredelied, zoals 735 Zomaar een dak boven wat hoofden is hier op zijn plaats.

Het laatste vers van psalm 23 is gekozen als keervers bij de antwoordpsalm: Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden (P 30). Het sluit aan bij de idee dat alle volken eens mogen thuis komen rond de eindtijdelijke maaltijd.

Na de mooie parabel van het bruiloftsmaal wordt in de communiezang 525 nog eens de overvloed bezongen van het eucharistisch feest dat de Heer voor ons heeft aangericht: God zij geloofd om Kanaän, dat land vol druiven en vol graan; dat overvloeit van melk en honing. Ofwel kan men met lied 662 God die ons aan elkaar als wijn te drinken geeft dat het thema van de bruiloft nog eens in de verf zetten.