25e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
312 Die vroeg zijn aangeworven
590 De eersten zijn de laatsen
Antwoordpsalm:
P199 25e zondag door het jaar - A
Alleluia-vers:
4g Alleluia — Uw woord is een lamp
Bij de bereiding van de gaven:
826 Gij die mijn wezen
Communiezang:
312 Die vroeg zijn aangeworven
Slotlied:
739 Als gij naar de woorden luistert


Een bijzonder mooi lied is Die vroeg zijn aangeworven (312). Het evangelieverhaal waarop het gebaseerd is, komt maar één keer in de driejarige zondagscyclus aan de beurt. Daarom mag dit lied gerust als een boog rond de viering van vandaag gespannen staan: de vier eerste strofen als intredezang en opnieuw vanaf de vierde strofe tot het einde of opnieuw in zijn geheel als communiezang. Het is vooral bij de communie dat de in elke strofe terugkerende gedachte - die later zijn gekomen, die krijgen evenveel - een bijzondere actualiteit krijgt. Zijn wij niet zelf die geroepenen van het elfde uur die toch het volle loon ontvangen van Gods genade?

De antwoordpsalm sluit aan bij de openingszin van de eerste lezing. God laat zich vinden door de mensen die zich met vertrouwen tot Hem keren: Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept (P 199).